501H大腿内侧器

501H大腿内侧器

英国铂世Pulse是曼联俱乐部、曼城俱乐部和切尔西俱乐部的健身器材指定供应商。
尺寸(LxWxH):144x76.7x150cm
重量:200kg
配重:80kg
最大用户重量:180kg
更多详情

训练部位:内收肌、长收肌、股薄肌、缝匠肌                                                                                                           

设备的设计训练内收肌,一个大的三角形肌肉,位于在大腿内侧机器有一个朝前的遮蔽式配重罩壳提供隐私,很容易以可调节的起始位置操作。
座椅靠背略微倾斜以提高舒适度和稳定。