MA2300史密斯机+小飞鸟二合一

MA2300史密斯机+小飞鸟二合一

尺寸:211*146*221cm 
净重:352KG                                                                                                                               
配重:60kg*2=120kg
认证:有国体认证
更多详情

史密斯机训练(可做深蹲、卧推等动作,锻炼大腿肌群、臀部肌群、胸部肌群等)
小飞鸟训练(可做肱二头肌、肱三头肌、推胸、摆腿、飞鸟等动作,锻炼胸部、臂部、腿部、臀部等肌群)
单杠训练(可做引体向上、引体收腹等动作,锻炼臂部、腹部等肌群)
双杠训练(可做双杠训练等动作,锻炼臂部等肌群)
下拉背训练(可做下拉背部训练等动作,锻炼背部肌群、臂部肌群等)
炮筒架核心训练(可做推举、摇摆奥杆、划船等动作,锻炼背部肌群、臂部肌群等)
主管材:高精度、高亮度、不变形、不生锈的精密焊管PT50*100*2.0mm